Hoe werkt gebeds.nl

Tot nu toe hebben we nog niet veel geschreven over de bedoeling van gebeds.nl. Dit komt omdat het idee al een hele tijd geleden op een aantal kladpapiertjes is uitgewerkt. En het vertalen van deze geschriften naar een alledaags te lezen tekst nam zijn tijd in beslag. En later moest er weer een vertaling worden gemaakt door de technische uitvoerenden naar plannen in kleine brokjes. Over deze ‘brokjes’ willen we de komende tijd meer gaan uitleggen.

De eerste brok die moet worden uitgelegd is wat gebeds.nl in de basis inhoud: U kunt zich als gebruiker aanmelden op gebeds.nl. Hierna kunt u privé gebedspunten aanmaken en bijhouden in lijsten (wij Nederlanders houden immers van lijstjes :-) ). Maar u kunt ook een groep starten en anderen uitnodigen om de lijst te bekijken en aan te vullen. Dit is bijvoorbeeld handig voor huiskringen en gebedsgroepen.

Meer brokjes die moeten worden uitgewerkt zijn onder andere:

  • De (mobiele) app
  • Speciale pagina’s voor bijvoorbeeld organisaties als Week van Gebed
  • Samenwerking met christelijke organisatie (zoals Opendoors) zodat zij hun email gebedslijst kunnen beheren. En het kunnen aanmelden voor deze lijsten

Uiteraard willen we u nu ook weer wijzen op het aanmelden voor de nieuwsbrief. Of om commentaar hier achter te laten.

Van gedacht naar uitvoering.

Gebeds.nl is eigenlijk tot stand gekomen zoals veel software tegenwoordig wordt bedacht. In vak jargon heet dat “scratch your own itch”, of te wel “los je eigen jeuk op”.

Misschien kent u de situatie wel. Iedereen heeft lekker gegeten, en de hele dag is weer doorgesproken. Er is weer een update gedaan van alle leraren. Een gekke streek van een collega is smakelijk om gelachen. Vader heeft de beurt voor het lezen van het dagelijkse stukje uit het dagboekje. Na het lezen hiervan vraag hij wie er nog gebedspunten heeft. Dan wordt het stil. De jongste dochter stelt voor om voor de arme kinderen te bidden. De puber zoon weet zo niets te bedenken.

In precies z’n situatie sprak de bedenker van deze site de woorden “zou het niet handig zijn om een app te hebben waar we de gebedspunten van de kerk bij de hand hebben?”. En zo gezegd zo gedaan. Nu een aantal jaar later gaat het initiatief toch echte vormen aannemen. Er is nog wel veel denk- en uitzoek werk te verrichten over hoe alles moet gaan (samen)werken.

Mocht u een idee hebben, een aanvulling of gewoon een bemoediging, dan kunt u die altijd hier achterlaten in het onderstaande commentaar.

Het tegenstrijdige van gebeds.nl

Het idee van een online lijstje voor gebedspunten sprak ons meteen aan. Maar stond ons met dezelfde vaart ook weer tegen. Het voelt als het moderniseren van iets waar iedereen een intieme relatie mee heeft. Misschien wel hetzelfde gevoel dat veel mensen hebben bij het zien van de mobieltjes in de kerk. Hier verschijnt uiteraard de Bijbel op als de preek begint (waar in de meeste gevallen dat mobieltje nog net daarvoor werd gebruikt om een laatste berichtje te laten zien aan de buurman).

Juist als er wordt opgeroepen om meer tijd vrij te maken voor gebed, en het wegleggen van de afleiding, willen wij de mobiele lijstjes introduceren. We zijn ons er gedegen van bewust dat het slagen van dit project afhangt van dit gevoel bij u als onze toekomstige gebruiker, maar we willen toch proberen om op deze manier de weg te openen naar een “beter” gebed. Door het mogelijk te maken om als groep een lijst samen te stellen waar iedereen voor kan bidden. En natuurlijk, niet te vergeten, te danken!

We zouden graag zien dat u zich aanmeld voor de nieuwsbrief. Dat is voor ons de graadmeter om te zien hoeveel interesse er is voor de site en de (toekomstige) app. Uiteraard zullen we uw email adres niet aan derden verstrekken.

Gebeds.nl staat online!

Het idee voor gebeds.nl is al een aantal jaar geleden begonnen. De domeinnaam gebedspunt.nl werd vastgelegd, en de eerste stappen werden gezet. Maar de vaart kwam er niet in en na een jaar verliep dit domein. Nu een aantal jaren later willen we het het opnieuw proberen, maar met meer ervaring en een team. Omdat het eerste domein al bezet was is voor de huidige naam gekozen. Dit dekt de lading mooi.

Via deze weg willen we u op de hoogte houden over de vorderingen. Graag willen we u vragen om u aan te melden voor de nieuwsbrief. Deze willen we regelmatig gaan uitbrengen, maar is er nog meer voor bedoeld om te peilen hoeveel belangstelling er is voor dit project. Wij staan ook open voor commentaar, tips en ideeën. Deze kunt u natuurlijk kwijt in de commentaar hieronder.